Zobrazit si jednotlivé procesní výstupy, jak jdou postupně za sebou je celkem jednoduché a snadno se tak získá velmi dobrý přehled o tom co se v procesu děje. Avšak pro lepší a jasnější vyhodnocení je dobré mít o procesu i další záznamy, které mohou být v kontrolním diagramu použity, jako například, datum, směna, šarže, pracovník atd. viz. sloupec C1 a C2-T na obrázku níže. více 

Datový záznam z výroby.

Samotné vyvolání plovoucího okna pro kontrolní diagram použijeme následující cestu. Z rolovacího okna kategorie Stat vybereme položku Control Charts a jelokož mám pouze jednu skupinu spojitých dat bez podskupin, tak volíme Variables Charts for Individuals a zvolíme I-MR chart

Umístění regulačních diagramu (Control Chart) v Minitabu.

V plovoucím okně pak vybereme sloupec C1 do našich variables a dáme OK.

Zobrazí se nám jednoduchý I-MR chart nahoře pro jednotlivé hodnoty a dole  pro pohyblivou mez.

Control Chart – výsledek v Minitabu.

Využití stratifikačních dat v regulačním diagramu

Proto, abychom mohli zařadit další parametry do diagramu, tak musíme kliknout na tlačítka I-MR Options.

Po kliknutí se nám objeví celá řada záložek. Klikneme na záložku Stages a do políčka Define stages vybereme sloupec, který patří k naměřeným datům v Control Chartu. A klikneme na OK.

Contol Chart
Jak nastavit stratifikaci v regulačním diagramu.

Výsledky kontrolního diagramu se nám, tak rozdělí v závislosti na tom, kdy byla použita jaká šarže v procesu. To samé lze udělat pro datumy, směny i konkrétní pracovníky.

Control charts
Výsledek v Minitabu. Regulační diagram je rozdělen z pohledu jednotlivých šarží komponentu.