Metodika DMAIC vznikla zdokonalením PDCA cyklu a to především v souvislosti s rozvojem požadavků na neustálé zlepšování a zvyšování úrovně kvality a dalších požadavků souvisejících se zákaznickou spokojeností. DMAIC je akronymem anglických slov Define (Definovat), Measure (Měřit), Analyze (Analyzovat), Improve (Zlepšit), Control (Řídit). Tato slova, pak označují jednotlivé fáze metodiky, tak jak jdou chronologicky za sebou více 

Fáze jsou mezi sebou propojeny a výstup předchozí fáze je pak vždy vstupem do fáze následující. Metodika pak vede celý tým tímto způsobem krok za krokem a sbírá data, jejichž pomocí pak bude nalezena příčina a následně navrženo řešení. Poté co je řešení otestováno či chcete-li opilotováno. Odstranění příčin problému jsou u DMAICu trvalého rázu.

DMAIC
DMAIC house.