Teď máte unikátní příležitost si připomenout nebo se naučit všechny základní techniky, které proplouvají jednotlivými fázemi metodiky DMAIC. V této ukázce jsou techniky popsány jak teoreticky, tak i prakticky na příkladech. Jednotlivé fáze pak jsou:

1. Define

2. Measure

3. Analyze

4. Improve

5. Control