SIPOC je akronym počátečních písmen anglických slov Suppliers (Dodavatelé), Inputs (Vstupy), Process (Proces), Outputs (Výstupy) a Customers (Zákazníci). Všeobecná mapa procesu SIPOC je chronologické zobrazení nejvýznamnějších 3-6 kroků, událostí nebo operací v procesu. Poskytuje základ pro identifikaci vstupů a výstupů procesů a tudíž i možných rizik ovlivňujících proces. Dává zjednodušený pohled na celkový proces. V tomto diagramu jsou definovány, jak vstupy a výstupy, ale také jejich dodavatelé i zákazníci. Příklad SIPOC diagramu je zobrazen na obrázku více 

Postup tvorby SIPOC diagramu

  1. Identifikace interních a externích zákazníků a stanovení priorit mezi všemi zákazníky.
  2. Příprava seznamu CTQ požadavků na každého zákazníka.
  3. Určení kroků, které ovlivňují proces.
  4. Stanovení začátku a konce procesu, uvedení 3 – 6 nejdůležitějších kroků procesu více 
  5. Identifikace vstupů a dodavatelů procesu, resp. jednotlivých kroků procesu.
SIPOC diagram
Příklad SIPOC diagramu.