Lean, Six Sigma, neustálé zlepšování procesů (continouos improvement), KAIZEN a další, jsou v dnešní době v hojné míře vyhledávané a používané techniky, jejichž pomocí se společnosti snaží dosahovat vyšších zisků a zákaznické spojenosti. Tyto techniky jímž jsou věnovány i tyto stránky pomáhají svým uživatelům odstranit chyby, vady, zmetkovitost, plýtvání, prostoje, čekání, zrychlují procesy či zkracují reakční doby.

Metodika Lean Six Sigma (LSS) je spojením dvou naprosto odlišných metod. Obě dvě metody, ale vedou ke zlepšování procesů a to jak administrativních, tak i výrobních. Kde v samotné metodě metodě Six Sigma jde o odstranění neshod či vad a u Leanu je odstraňováno plýtvání. Správný výběr metody je zobrazen na obrázku níže.

 

Metodologie
Problem Solving Flow Chart. Takto naleznete vhodnou metodu pro váš problém.