Mít přehled o procesech organizace, umět je modelovat a zlepšovat patří dnes k nezbytné nutnosti a skoro samozřejmosti, každé organizace. Jen tak je zachováno know-how, jsou jasně definovány role a zodpovědnosti, organizace může snadno reagovat na dynamické změny průmyslu či trhu. V neposlední řadě pak získá na transparentnosti.

Avšak ne vždy je postupováno správně a nezřídka procesní přístup chybí úplně a organizace stále využívá funkční řízení, kdy je doslova závislá na jednotlivcích. Odchodem takových jednotlivců z organizace pak odchází i jejich know-how, které je tak nenávratně ztraceno a organizace se tak může setkat se závažným problémem. Aby se takovýmto problémům předcházelo, tak je třeba přejít na procesní řízení.

S přechodem na procesní řízení Vám můžeme pomoci a naučit Vás, jak správně postupovat.

Co Vám můžeme nabídnout?

  • Vytvoření procesního modelu organizace
  • Vytvoření Business Capability Modelu
  • Procesní mapy různé úrovně detailů
  • Identifikace klíčových procesů společnosti
  • ….
  • …..
  • nebo Vás naučíme, jak procesy správně mapovat
Procesní modely pro Vaši organizaci I BMP
Mapování procesů v praxi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: dle aktuálního ceníku 

 

Odeslat poptávku!