Jelikož zeštíhlování procesů and Six Sigma projekty se pomalu stávají nedílnou součástí fungování každé společnosti, bude na místě si připomenout, jaké projekty jsou vhodné pro certifikační program Green Belt. Co tedy bude pro ideální Lean Six Sigma Green Belt Projekt třeba?

Pro výběr projektu vždy použijte techniku SMART, což je analytická technika pro výběr či návrh cílů projektů. SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cíle:

S – Specific – specifický, konkrétní cíl

M – Measurable – měřitelný cíl, tedy musí obsahovat nějaký atribut, který můžu kvantifikovat

A – Achievable – cíl musí být dosažitelný

R – Realistic – realistický cíl vzhledem ke zdrojům a potenciálu produktu, procesu, společnosti atd.

T – Time-bound/Trackable – časově specifický a sledovatelný cíl

Další techniky pro výběr můžou být například dány diagramem přínosů a úsilí či těmito fakty:

 • Předpokládaná délka projektu by neměla překročit 6 měsíců
 • Problém by měl mít alespoň částečný dopad na zákazníka
 • Vyžaduje malý, pečlivě složený tým, který se bude podílet na měření, analýze a implementaci
 • Problém není triviální a na druhou stranu ani nesnažíme zachránit svět
 • Budete mít sponzora projektu, který vám dodá autoritu měnit věci a zažité pořádky
 • Měl by být navázaný na priority organizace a proto i podporu managementu

Příklady vhodných projektů pro Green Belt:

 • Snížení času k dokončení úkolu
 • Snížení času náboru nového pracovníka
 • Snížení chybovosti v objednávce
 • Doručení objednávky včas
 • Snížení počtu výrobních chyb

Jaký projekt naopak není vhodný kandidát pro Lean Six Sigma Green Belt. Je to ten, který má:

 • Nedostatečnou podporu managementu
 • Nesoulad se strategii společnosti
 • Nevhodně zvolený proces pro zlepšení či jeho části
 • Neměřitelné cíle
 • Nerealistickou možnost změny, není v našich rukou změnu zařídit
 • Příliš široký scope