Define (Definovat) je první fází metodiky DMAIC a zde je třeba určit to, čím se budeme zabývat a kam se chceme dostat. Jinými slovy, musíme definovat problém a vymezit mu hranice. Pro mnoho projektů může být tato fáze zároveň tou poslední, jelikož si tu objasníme, proč se daným problémem vůbec zabývat, a co by případné odstranění problému přineslo. To vše se provádí především z důvodu, abychom neinvestovali zbytečně příliš mnoho času a peněz či jiných zdrojů do problému, který je pouze marginální či jehož odstranění by bylo příliš nákladné a bez reálné návratnosti. více

Shrnutí fáze Define:

 
DMAIC kroky fáze Použité nástroje
D – fáze Define: Definovat projektové cíle a zákaznické výstupy (interní a externí).
  •        Definovat zákazníky a požadavky (CTQs)
  •        Definovat stav problému, cíle a benefity
  •        Identifikovat sponzora, procesního vlastníka a tým
  •        Definovat zdroje
  •        Vyhodnotit klíčovou organizační podporu
  •        Vytvořit projektový plán a milníky
  •        Vytvořit procesní mapu s nižším stupně detailu 
Define Tollgate Review