Pro snadné zjištění rozdílů v poloze dat a jejich variabilitě je vhodné využít grafu Boxplot. Pro grafickou vizualizace využijeme nástroje Minitab. Použijeme cestu níže:

Boxplot
Umístění boxplotu v programu Minitab.

Po kliknutí na ikonu Boxplotu v rozbalovacím boxu nástroje Minitab se objeví plovoucí okno s dotazem na typ Boxplotu, který chci vizualizovat. Mám-li pouze jeden soubor dat, který neporovnávám s jiným, využiji volby Simple pro One Y. V případě, že u jednoho vzorku chci porovnávat více parametrů, tak zvolím With Groups.

Chci-li porovnávat několik vzorků dat mezi sebou, tak volím Multiple Y’s a Simple. V případě, že chci porovnávat více parametrů více vzorků, tak vyberu With Groups.

box plot výběr
Vyplnění plovoucího okna v programu Minitab.

Po výběru typu Boxplotu následuje další plovoucí okno, kde:

  1. Vyberu dvojklikem sloupce dat, které chci porovnat, v tomto případě sloupce C1, C2 a C3
  2. Dám Ok

 

Boxplot Minitab
Vyplnění plovoucího okna v programu Minitab.

Výsledkem je následují graf, který porovnává polohu a variabilitu sledovaných vzorků dat. V tomto případě časy obsluhy klientů v různých pobočkách banky.

Box Plot – výsledný graf