Co to je definice problému?

Popis problém je obvykle jedna nebo dvě věty popisující problém, který byl měl zlepšovací projekt adresovat. Definice problému obecně nastíní negativní body současného stavu a vysvětlí, proč tyto vadí. Slouží také jako komunikační nástroj, který má získat projektu podporu.

Proč se dělá?

Jeden z důležitějších cílů každé definice problému je vyjádřit adresovaný problém jednoznačně a přesně. Jeho snahou je zaměřit aktivity týmu pro zlepšení procesu a řídit rozsah projektu.

Jak se dělá?

Vytvoření definice problému je aktivita, která se nejlépe provádí v malém týmu (4-6 lidí). Je vhodné, aby v týmu byl člověk, který se procesu přímo účastní a také procesní vlastník, který je za proces zodpovědný (tedy pokud existuje 🙂 ).

Možný postup:

  1. Každý člen týmu napíše vlastní definici nezávisle. Porovnají se věty a hledá se shoda.
  2. Použijte části, kde se nejvíce shodujete.
  3. Ujistěte se, že problémy také obsahuje zákaznickou perspektivu.
  4. Ujistěte se, že definice se zaměřuje na existující problém.
  5. Snažte se zahrnout časový rámec přes který se problém vyskytuje.
  6. Snažte se kvantifikovat problém. Jestli nemáte data k dispozici, pozdržte finální definici problému do doby, kdy budou data naměřena.

Pro správnou definici problému a pokrytí celého rozsahu je třeba plně odpovědět na jednoduché otázky Kdo, Co, Kde, Kdy a Proč. Anglicky bývají označovány jako 5Ws (Who, What, Where, When and Why).

Nakonec je potřeba posoudit vyjádření problému oproti následujícím kritériím:

  • Měla by obsahovat jen jeden problém
  • Měla by být jednu nebo maximálně dvě věty dlouhá
  • Neměla by navrhovat řešení

,

Příklad:

Při výrobě produktu XY dochází na všech linkách (Kde) při ranní směně (Kdo, Kdy) ke zvýšené zmetkovitosti až 10% (Co), což denně způsobuje škodu až 5K EUR a může mít i za následek možné ohrožení včasného plnění zákaznických objednávek (Proč je to důležité?).