BPM

 
 • Trendy pro Business Process Management

  IoT – Internet of Things IoT neboli Internet věcí, znamená v dnešním světě automatickou aktivaci procesu, která je reakcí na informaci senzoru pro určitý stav, a dále v reakci na stav prediktivně vysílá příkazy inteligentním objektům. Příkladem může být třeba signalizace poruchy na přístrojové desce automobilu, která může spustit automatické vyhledávání nejbližších servisů a s tím i zkontrolovat nejenom dostupnost, ale […]

   
 •  
 • 3 zásadní kroky k úspěšné implemetaci RPA

  (RPA) – Robotic Process Automation – technologie, dnes častokrát nazývaná pouze robotizace či automatizace se rychle stává nutností každého moderního byznysu. Nejvíce exponovanou oblastí, kde se hledají příležitosti pro automatizaci interních procesů, jsou procesy spojené s účetnictvím, nákupem (purchase to pay), ale i prodejem (order to cash). Odbourávají se tak činnosti, které jsou rutinní, monotónní a zaměstnanci tak mají možnost […]

   
 •  
 • Současné trendy Business Process Managementu (BPM) – II. díl Robotic Process Automation (RPA)

  Robotic Process Automation (RPA) Tento druh procesní automatizace se zcela jistě dostává do popředí zájmu mnoha velkých společností. Jedná se o automatizaci procesů, které jsou řízeny přesnými pravidly či vzorci, které nepotřebují žádnou lidskou intervenci. Mechanické a monotónní procesy, které berou pracovní kapacitu pracovníkům, kterou by ji mohli naopak využít na procesy, které lidskou intervenci vyžadují, jsou přesně předmětem tohoto […]

   
 •  
 • Současné trendy Business Process Managementu (BPM) – I. díl Process Mining

  Process Mining V současnosti ještě firmy nerozpoznaly jeho obrovský potenciál a nemnoho z nich tento mocný nástroj zařadilo mezi své prostředky pro neustálé zlepšování procesů.  Bývá zatím hojně využíván v univerzitním prostředí, avšak jeho nástup jakožto firemního standardu se dá vzhledem současným snahám většiny podniků zavádět štíhlé procesy očekávat. Firmy tráví mnoho času modelováním procesů, aniž by byly zcela schopny […]

   
 •