Jako jakýkoliv jiný projekt, tak i Lean Six Sigma je týmovou záležitostí, a proto je nezbytný i správný výběr členů týmu. Metodologie Lean Six Sigma se opírá o zkušenosti, znalosti a dovednosti jednotlivých členů týmu. Tento poznatek je třeba brát v potaz při výběru projektového týmu z hlediska jeho budoucího fungování a uspořádání. Výběr členů zpravidla probíhá po definici cílů projektu, tak aby bylo možné správně vybrat odborníky z oblastí, kterých se projekt týká více

Podle čeho členy týmu vybírat:

  • Odbornost, znalosti, dovednosti
  • Ochota spolupracovat
  • Časová vytíženost
  • Týmové role (možno využít například testu Belbin)

První schůzka projektového týmu

  • Na první projektové schůzce je nezbytné stanovit pravidla v týmu
  • Schůzka je vedena projektovým manažerem (Green Belt nebo Black Belt)
  • Účastníci jsou seznámeni s cíli a časovým plánem projektu
  • Nastaví se pravidla komunikace a spolupráce
  • Účastníci se shodnou na cílech projektu