Data k vzorkování

Vždy se lépe pracuje s menším vzorkem dat, než s excelovským souborem o miliónu řádků. Je však nutné vědět, jak malý vzorek může být, aby mohl být výsledek považovaný za spolehlivý. více

Spojitá data

n – to je náš minimální počet dat

1,96 – konstanta pro interval spolehlivosti 95%

s – odhad směrodatné odchylky populace

∆ – požadovaná úroveň přesnosti v jednotkách veličinou, kterou měříme

Diskrétní data

n – to je náš minimální počet dat

1,96 – konstanta pro interval spolehlivosti 95%

P – odhad podílu defektů v populaci

∆ – požadovaná úroveň přesnosti v jednotkách veličinou, kterou měříme

Vzorová tabulka

Příklad použití

více