Nabízíme školení Vašich zaměstnanců přímo u Vás firmě. V našem certifikovaném i necertifikovaném školícím programu představíme účastníkům celou metodiku včetně praktických příkladů. Školení metodiky je možné vést přímo na příkladu problému či požadavku optimalizace Vaší společnosti.

Společně si představíme celý strukturovaný postup metodiky DMAIC a klíčové nástroje jednotlivých fází projektu. Klíčové nástroje jsou pak procvičeny na případové studii nebo na konkrétním zadání od Vás. Školení je možné realizovat v úrovni Green Belt nebo Yellow Belt. Další možností je školení zaměřené pouze na  zeštíhlování procesů – LEAN. Délku školení lze přizpůsobit odvětví Vaši společnosti či Vašim možnostem.

 

Co se naučíte?

  • Jak správně řídit Lean Six Sigma projekt
  • Definovat optimalizační projekt a jeho cíle
  • Mapovat a měřit procesy
  • Jak analyzovat data, procesy a rizika
  • Jak vést efektivně workshop
  • Používat statistickou analýzu
  • Vybírat efektivní řešení
  • Identifikovat činnosti, které nemají žádnou přidanou hodnotu

V rámci školení obdržíte školicí materiály a učebnici Lean Six Sigma. Školení je možné zakončit certifikační zkouškou. U úrovně Green Belt se zkouška skládá z testu a obhajoby závěrečného projektu. U úrovně Yellow Belt z testu a projektu malého rozsahu. Náročnost odpovídá mezinárodním standardům dle IASSC.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!