Spojitá data

Jednovýběrový t-test

Tento test má posoudit, zda se střední hodnota odlišuje s danou spolehlivostí od předem dané hodnoty. K nalezení testu v Minitabu můžeme použít cestu níže více :

V plovoucím okně mohu vybrat sloupec s našimi daty a nebo mohu zadat sumarizované parametry, tj. že zadáme velikost vzorku dat, průměr a směrodatnou odchylku. Poté je třeba označit okénko Perform hypothesis test a do políčka zapsat hypotetický průměr s kterým budu porovnávat.

V možnost Options mohu zvolit alternativní hypotézu, tedy jestli se náš průměr s hypotetickým rovnají nebo je jeden větší či menší. Hladina spolehlivosti (Confidence level) se doporučuje nechat přednastavených 95%.

V možnosti Graphs mohu ještě doplnit vybraným druhem grafu.

Spojitá data, Jednovýběrový t-test, Dvouvýběrový test podílu
Návod na správnou volbu jednovýběrového testu.

2 výběrový t-test (shodné i rozdílné rozptyly)

Zjišťujeme zda dva výběrové soubory pocházejí ze základních souborů o stejných středních hodnotách. Výběrové soubory nemusejí mít stejné rozsahy. Testy se liší předpokladem o shodě či neshodě rozptylů více 

U tohoto testu musím nejdříve zjistit, zda moje datové vzorky, které chci porovnat a určit jejich vzájemnou polohu, mají shodné či rozdílné rozptyly. K nalezení testu v Minitabu můžeme použít cestu níže:

V plovoucím okně mohu vybrat několik variant zadání dat. Asi nejsnáze uchopitelnější je, když máte každou z porovnávaných skupin v separátním sloupci. Poté je stačí pouze vybrat do políček Sample 1 a Sample 2.

V možnost Options mohu zvolit porovnávané poměry a to buď rozptyl, jako v našem případě nebo směrodatné odchylky.  Mohu nastavit i hypotetický poměr rozptylů s kterým chci porovnávat, ale doporučuji nechat 1. Dále alternativní hypotézu, tedy jestli se naše rozptyly rovnají či je jeden větší či menší. Hladina spolehlivosti (Confidence level) se doporučuje nechat přednastavených 95%.

V možnosti Graphs mohu ještě doplnit vybraným druhem grafu.

Možnost Results uvadí v jaké formě budou výsledky zobrazeny. Pro názornost doporučuji určitě Test.

Zjišťování shodnosti rozptylů.

Teď když už víme, zda jsou rozptyly shodné či rozdílné, můžeme přikročit k samotnému testu. Test je téměř totožný pro obě skupiny. K nalezení testu v Minitabu můžeme použít cestu níže:

V plovoucím okně mohu vybrat několik variant zadání dat. Asi nejsnáze uchopitelnější je, když máte opět každou z porovnávaných skupin v separátním sloupci. Poté je stačí pouze vybrat do políček Sample 1 a Sample 2.

V možnost Options mohu zvolit velikost hypotetického rozdílu průměrů obou skupin dat. Dále alternativní hypotézu, tedy jestli se naše rozptyly rovnají či je jeden větší či menší. Je zde i důležité políčko Assume equal variances, to je nutné zaškrtnout, pokud rozptyly vyšly shodné, pokud ne, tak nechám neoznačené. Hladina spolehlivosti (Confidence level) se doporučuje nechat přednastavených 95%, pokud tedy nechcete vyšší spolehlivost.

V možnosti Graphs mohu ještě doplnit vybraným druhem grafu. Zde je dobrý Boxplot.

Návod na správnou volbu dvouvýběrového t-testu.

Párový t – test

Tento test se používá v situacích, kdy máme na každém z n objektů měřeny dvě veličiny, které by se měly lišit o hodnotu d.

V plovoucím okně mohu vybrat několik variant zadání dat. Asi nejsnáze uchopitelnější je, když máte opět každou z porovnávaných skupin v separátním sloupci. Poté je stačí pouze vybrat do políček Sample 1 a Sample 2. Nebo mohu zadat sumarizované parametry, tj. že zadáme velikost velikost vzorku dat, průměr a směrodatnou odchylku.

V možnost Options mohu zvolit velikost hypotetického rozdílu průměrů obou skupin dat. Dále alternativní hypotézu, tedy jestli se naše rozptyly rovnají či je jeden větší či menší. Hladina spolehlivosti (Confidence level) se doporučuje nechat přednastavených 95%, pokud tedy nechcete vyšší spolehlivost.

V možnosti Graphs mohu ještě doplnit vybraným druhem grafu. Zde je opět dobrý Boxplot k přehlednému zobrazení.

Návod na správnou volbu párového t-testu.

Atributivní data

Jednovýběrový test podílu

Tento test má posoudit, zda se naše proporce událostí a pokusů odlišuje s danou spolehlivostí od předem dané hodnoty proporce. K nalezení testu v Minitabu můžeme použít cestu níže více :

V plovoucím okně mohu vybrat sloupec s našimi daty a nebo mohu zadat sumarizované parametry, v tomto případě je to asi praktičtější, tj. že zadáme počet událostí a počet pokusů. Poté je třeba označit okénko Perform hypothesis test a do políčka zapsat hypotetickou proporci se kterou budu porovnávat.

V možnost Options mohu zvolit alternativní hypotézu, tedy jestli se naše proporce s hypotetickou rovnají nebo je jeden větší či menší. Hladina spolehlivosti (Confidence level) se doporučuje nechat přednastavených 95%.

Výsledkem, který nám naší hypotétu ověří je hodnota P-Value. Když je P-Value > 0.05, tak přijímáme nulovou hypotézu. Tedy proporce jsou shodné.

Jednovýběrový test podílu. Testování hypotéz.
Jednovýběrový test podílu. Návod v minitabu.

Dvouvýběrový test podílu

Tento test má posoudit, zda se od sebe odlišuje proporce událostí a pokusů dvou skupin s danou spolehlivostí. K nalezení testu v Minitabu můžeme použít cestu níže:

V plovoucím okně mohu vybrat jeden sloupec s našimi daty a k nim identifikátory ve sloupci dalším nebo mohu zadat sumarizované parametry obou skupin (tj. že zadáme počet událostí a počet pokusů) či možnost, že mám data obou skupin v separátních sloupcích.

V možnost Options mohu zvolit alternativní hypotézu, tedy jestli se proporce rovnají nebo je jedna větší či menší. hypotetický rozdíl obou skupin. Hladina spolehlivosti (Confidence level) se doporučuje nechat přednastavených 95%.

Výsledkem, který nám naší hypotézu ověří je hodnota P-Value. Když je P-Value > 0.05, tak přijímáme nulovou hypotézu. Tedy proporce jsou shodné.

Dvouvýběrový test podílu. Návod v minitabu.