Measure (Měřit) je druhou fází metodiky DMAC a slouží především k zajištění správných a tedy i potřebných údajů o problému, který je předmětem projektu. Zde je stanovena výchozí mez problému našeho projektu či procesu.

Sběr kvalitních a spolehlivých dat je základem metodiky Lean Six Sigma. Bez něho není možné odhalit skutečnou podstatu problému. Chronické, zaryté problémy, které se nedaří vyřešit již delší čas, není možné ve většině případů vyřešit bez kvalitního sběru dat a jejich následné analýzy více 

DMAIC kroky fáze Použité nástroje
M – fáze Measure: Změřit proces a určit současný stav, kvantifikovat problém
  • Definice defektu, příležitosti, jednotky a metriky
  • Detailní procesní mapa
  • Vytvořit plán sběru dat
  • Validovat systém měření
  • Sběr dat
  • Počátek definice Y=f(x) vztahu
  • Určit procesní způsobilost a úroveň Sigma
Measure Tollgate Review