Cílem poslední fáze DMAIC cyklu je zajistit, aby bylo dosažené zlepšení udržitelné. Způsob provedení je pak ve standardizaci navržených změn a nastavení monitoringu procesu. Poté je proces předán sponzorovi a  ukončen.

Občas bývá tato fáze přehlížena nebo její význam podceňován. Následek takového chování obvykle sice přinese implementaci změny, ale ve skutečnosti vše poběží opět ve “starých kolejích”. Úsilí celého týmu, čas a náklady věnované projektu pak přijdou nazmar. Což může mít i za následek, že budoucí podobné zlepšovací aktivity budou ostatními pracovníky vnímány jako zbytečnosti a projeví se to na jejich neochotě spolupracovat. Proto je nutné naplánovat pravidelné ověřování výsledků.

 

DMAIC kroky fáze Použité nástroje
C – fáze Control: Řídit budoucí výkon procesu.
  •          Definovat a validovat monitorovací a řídící systém
  •          Vytvořit standardy a postupy
  •          Implementovat statistické procesní řízení
  •          Určit procesní způsobilost
  •          Vytvořit předávací plán pro procesního vlastníka
  •          Ověřit benefity, úspory, nárůst zisku
  •          Uzavřít projekt a finalizovat dokumentaci
  •          Komunikace s obchodem, Oslava
Pravidelný Monitoring