Cílem poslední fáze DMAIC cyklu je zajistit, aby bylo dosažené zlepšení udržitelné. Způsob provedení je pak ve standardizaci navržených změn a nastavení monitoringu procesu. Poté je proces předán sponzorovi a  ukončen. více 

Občas bývá tato fáze přehlížena nebo její význam podceňován. Následek takového chování obvykle sice přinese implementaci změny, ale ve skutečnosti vše poběží opět ve “starých kolejích”. Úsilí celého týmu, čas a náklady věnované projektu pak přijdou nazmar. Což může mít i za následek, že budoucí podobné zlepšovací aktivity budou ostatními pracovníky vnímány jako zbytečnosti a projeví se to na jejich neochotě spolupracovat. Proto je nutné naplánovat pravidelné ověřování výsledků.

DMAIC kroky fáze Použité nástroje
C – fáze Control: Řídit budoucí výkon procesu.
  •          Definovat a validovat monitorovací a řídící systém
  •          Vytvořit standardy a postupy
  •          Implementovat statistické procesní řízení
  •          Určit procesní způsobilost
  •          Vytvořit předávací plán pro procesního vlastníka
  •          Ověřit benefity, úspory, nárůst zisku
  •          Uzavřít projekt a finalizovat dokumentaci
  •          Komunikace s obchodem, Oslava
Pravidelný Monitoring