Optimalizace procesů se netýká jen procesů výrobních, logistických a skladových, ale také administrativních. I zde je prostor pro procesní plýtvání a neefektivitu. V kanceláři bylo patrné na první pohled, že vytížení pracovní a rozvržení pracovních úkolů nebude optimální. Zatím co pracovnice v předu je zahlcena manuální administrativou, ostatní nemají zrovna nic práci.

Manuální, monotónní práce je něco, co často vede k vysoké fluktuaci zaměstnanců na určitých pozicích. Také může mít za následek neodhalení pravých schopností pracovníka, což je v metodice Lean také považováno za druh plýtvání. Naštěstí pro to existuje řešení v podobě robotizace nebo RPA (Robotic Process Automation). Kdy všechny podobné manuální, opakující se úkoly s jasným a standardizovaným postupem se dají poměrně snadno automatizovat.

Investicí do této technologie společnost získá pracovníky, kteří pracují 24/7 a bez žádných dalších potřeb. Přispívá i k vyšší spokojenosti zaměstnanců, přináší značné úspory lidského kapitálu, který se dá pak snadno aplikovat jinde.

Příště se se společností BBC, s.r.o. pustíme do řešení pozorovaných problémů.

Pokračování – 

Předchozí dílProhlídka end-to-end Procesu