Cílem této fáze je, jak název napovídá zlepšit stávající stav a tedy nalézt a vybrat co nejlepší řešení ke kořenové příčině identifikované v předchozí fázi. Vybrané řešení je ověřeno v tzv. pilotním provozu. Součástí této fáze je také identifikace rizik spojených s vybraným řešením, jelikož přináší určitou změnu do procesu více 

Při výběru řešení je nutné uvážit náročnost, jak technickou, tak finanční, aby nakonec vybrané řešení nebylo náročnější a nákladnější než samotný problém.

 

DMAIC kroky fáze Použité nástroje
I – fáze Improve: Zlepšit proces eliminací defektů.
  •          Provedení analýzy Design of Experiments
  •          Návrh možných řešení
  •          Definovat operační tolerance
  •          Vyhodnotit možná selhání navrhovaného řešení
  •          Validovat zlepšení pilotní studií
  •          Případná úprava řešení
Improve Tollgate Review