Lean Six Sigma tým dorazil na místo. Po počátečním seznámení se s vedením a Karlou bude nutná prvotní prohlídka procesu. Nejen části, kterou zpozorovala Karla, ale celý End-to-End proces by měl být předmětem zlepšení. Lean Six Sigma tým budou zajímat nejen výrobní, ale i administrativní procesy společnosti.

Prohlídka začíná od začátku procesu, a jelikož si Bottle Brick Company většinu ovoce zeleniny pěstuje sama ve sklenících, sadech a zahradách ve svém areálu, začíná prohlídka právě tam.

Už na první pohled je jisté, že jasnější a přehlednější uspořádání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny by ulehčilo nejen sklizeň, ale i samotný růst a péči o rostoucí plody.

V dalším kroku putuje tým i sklizené ovoce do krájecí haly, kde se i dále nakrájené a upravené ovoce očistí a přetváří se v džusy, limonády a sirupy. I zde byly patrné nedostatky.

Neuklizené nástroje a nářadí se povalovaly kolem pracoviště. Pracovník u krájecí linky evidentně nestíhal krájet, připravovat a čistit ovoce či zeleninu sám, čili společnost současným nastavením procesu nestíhá vyhovět kapacitě výrobní linky.

Další kroky týmu vedly do haly se stáčecí linkou, aby se přesvědčily o dalších příležitostech ke zlepšení. Chyby a nedostatky v procesu plnění lahví produkty nám Karla představila již v předchozím díle.

Následující kroky týmu povedou do administrativy a skladu.

Pokračování – Optimalizace administrativních procesů

Předchozí díl – Představení a identifikace problému