Efektivní řízení lidských zdrojů bývá chronickým problémem většiny společností, často chybí vhled do denních (day-to-day) aktivit určitých rolí či do reálné časové náročnosti vybraných činností. Základem jakéhokoliv zlepšení výkonu je pak změření výkonu stávajícího a jeho podrobná analýza. Tento úkol však nebývá v očích zaměstnanců vnímán pozitivně a rizikem provedení tohoto úkolu interně je neobjektivita měření vzhledem k možným vazbám mezi zaměstnanci.

Nabízíme proto mnohaletou zkušenost s měřením výkonnosti a následné analýzy, podpořenou jistotou nezávislosti zpracování výsledků a objektivitou nutnou pro správné rozhodování!

Co nabízíme pro měření výkonnosti a optimalizaci výkonu?

  • Měření snímku dne (čas strávený na jednotlivých aktivitách)
  • Stínování zaměstnanců
  • Self-measurement (neboli samoměření) po delší časové období
  • Mapování procesů a identifikaci ‘úzkých hrdel‘ a činností bez přidané hodnoty
  • Porovnání výkonů týmů a jednotlivců
  • Optimalizace operačního a kapacitního modelu organizace

 

  • Chcete zvýšit výkonnost svojí organizace?
  • Potřebujete vyhodnotit stav lidských zdrojů či kompetence jednotlivých zaměstnanců?
  • Máte správně nastavené role a zodpovědnosti?
  • Chcete zjistit zda využíváte kapacitu lidských zdrojů efektivně?

Náš personální audit může být úzce zaměřený na vybrané jednotlivce či týmy nebo celou organizaci!

Máte dotaz? Napište nám!