Každý projekt má svoji finální fázi a je ho třeba uzavřít. To je platné i pro Lean Six Sigma projekty. Projekt se zpravidla uzavírá, jakmile je dosaženo cílů projektu a změny jsou udržitelné a standardizované. Výsledky jsou následně prezentovány sponzorovi projektu, který ho formálně uzavře více 

Ukončení projektu

Nejdůležitějším předpokladem pro uzavření projektu je ověření dosažených výsledků na jeho konci a porovnat jejich shodu s definicí cílů projektu. Výsledky je vhodné prezentovat pomocí nástrojů, ze kterých je dosažené zlepšení více než zřejmé. Viz. příklad níže je byl použit porovnávací control chart.

Uzavření Lean Six Sigma projektu
Porovnání výsledků, před zahájením projektu a na konci projektu.

Co vše je nutné k uzavření připravit?

  • Project closer dokument
  • Závěrečná prezentace ohledně splnění cílů
  • Zhodnotit možná rizika a plán jejich zvládání
  • Zaznamenat do databáze Lessons Learned (poučit se z projektu)
  • Naplánovat projektové review
  • Úspěch oslavit

Více