Plán sběru dat je jedním z nejdůležitějších kroků celé fáze, možná i metodiky, jelikož nesbíráním vhodného typu, frekvence či množství dat, můžeme způsobit, že nedojde k odhalení pravé kořenové příčiny nebo ji odhalíme pouze z části. Proto je nezbytné plán sběru dat pečlivě připravit a vyjasnit si základní parametry jako:

Co budeme měřit ? (parametr, typ dat, rozsah…)

Jak to budeme měřit ? (Operační definice)

Kdy to budeme měřím ? (Frekvence sběru dat)

Čím to budeme měřit ? (Měřicí nástroj určený k měření)

Kdo to bude měřit ? (Určení osob, které budou měřit nebo jiným způsobem sbírat data)

 

Co budeme měřit ?

Metriky / KPI

Key Performance Indicators – KPI neboli klíčové ukazatele výkonnosti. Jedná se o metriky jimiž vyjadřujeme výkonnost procesu (kvalita, účinnost, rychlost, chybovost atd.)

Tyto indikátory jsou používány obvykle na všech úrovních řízení organizace. Stejně tak jako při definici Lean Six Sigma projektu, tak i u definice KPI bychom měli splňovat podmínky SMART.

Možné KPI

  • Chybovost (%)
  • Zmetkovitost (%)
  • Time to YES (bankovnictví)
  • Počet vyrobených kusů
  • Tact time
  • Úroveň Sigma
  • Způsobilost procesu

Stratifikace dat

Pro správný a komplexní sběr dat je nutné sbíraná data stratifikovat, tedy sbírat je do skupin podle námi zvoleného faktoru. Účelem tak komplexního sběru dat je, přesně určit podmínky a okolnosti a zároveň přesně lokalizovat daný problém. Příklad možného sběru dat v tabulce níže.

Počet objednávek Nevyřízeno Vráceno Jméno pracovníka Pobočka Seniorita pracovníka
48 2 5 Karel Novák Kladno 5 let
28 0 3 Petra Malá Příbram 3 roky

 

Určení vztahu Y=f(X1, X2, … Xn)

Určení tohoto vztahu souvisí se stratifikací a sběrem vhodného typu dat. Je třeba si odpovědět na otázku, jaké vstupy mohou ovlivňovat výstup, který v procesu sleduji. Vhodným nástrojem pro toto určení může být například stromový diagram zobrazený níže. Sleduji zde určitý kritický faktor svého produktu na konci výrobního procesu. Je tedy potřeba si vybrat ty faktory, které tento výstup ovlivňují nebo mohou ovlivňovat a zjistit jaké jsou jeho metriky. Jako například kritickým faktorem, který ovlivňuje nebo může ovlivňovat výstup je pracovník a já si musím určit, jaké jsou jeho metriky, tedy co na něm mohu měřit a zda tyto naměřené veličiny mi pomohou odhalit např. zdroj variability procesu.

Možné určení vztahu Y=f(X1, X2, … Xn).