Plán sběru dat je jedním z nejdůležitějších kroků celé fáze, možná i metodiky, jelikož nesbíráním vhodného typu, frekvence či množství dat, můžeme způsobit, že nedojde k odhalení pravé kořenové příčiny nebo ji odhalíme pouze z části. Proto je nezbytné plán sběru dat pečlivě připravit a vyjasnit si základní parametry jako více :

Co budeme měřit ? (parametr, typ dat, rozsah…)

Jak to budeme měřit ? (Operační definice)

Kdy to budeme měřím ? (Frekvence sběru dat)

Čím to budeme měřit ? (Měřicí nástroj určený k měření)

Kdo to bude měřit ? (Určení osob, které budou měřit nebo jiným způsobem sbírat data)

Co budeme měřit ?

Metriky / KPI

Key Performance Indicators – KPI neboli klíčové ukazatele výkonnosti. Jedná se o metriky jimiž vyjadřujeme výkonnost procesu (kvalita, účinnost, rychlost, chybovost atd.)

Tyto indikátory jsou používány obvykle na všech úrovních řízení organizace. Stejně tak jako při definici Lean Six Sigma projektu, tak i u definice KPI bychom měli splňovat podmínky SMART.

Možné KPI

  • Chybovost (%)
  • Zmetkovitost (%)
  • více

Stratifikace dat

Pro správný a komplexní sběr dat je nutné sbíraná data stratifikovat, tedy sbírat je do skupin podle námi zvoleného faktoru. Účelem tak komplexního sběru dat je, přesně určit podmínky a okolnosti a zároveň přesně lokalizovat daný problém. Příklad možného sběru dat v tabulce níže.

Počet objednávek Nevyřízeno Vráceno Jméno pracovníka Pobočka Seniorita pracovníka
48 2 5 Karel Novák Kladno 5 let
28 0 3 Petra Malá Příbram 3 roky

Určení vztahu Y=f(X1, X2, … Xn)

Určení tohoto vztahu souvisí se stratifikací a sběrem vhodného typu dat. Je třeba si odpovědět na otázku, jaké vstupy mohou ovlivňovat výstup, který v procesu sleduji. Vhodným nástrojem pro toto určení může být například stromový diagram zobrazený níže. Sleduji zde určitý kritický faktor více

Možné určení vztahu Y=f(X1, X2, … Xn).