Příprava Gage R&R studie

Prvním krokem v MSA analýze je příprava podkladu pro měření, tzv. Worksheetu. Tento Worksheet vytvoříme zcela snadno v programu Minitab. Stačí následovat níže zobrazenou cestu více 

Gage R&R Study
Umístění generátoru pracovního listu studie v programu Minitab.

Po absolvování zobrazené cesty a kliknutí na příslušnou ikonu se zobrazí plovoucí okno, které můžeme vidět níže. Zde si nastavíme velikost naší studie. Tedy volíme počet produktů / dílů, které budeme přeměřovat, počet operátorů, kteří budou měřit a také počet měření resp. opakování měření.

Gage R&R
Nastavení plovoucího okna pro vygenerování pracovního listu pro Gage R&R studii.

 

Gage R&R
Nastavení náhodného pořadí operátorů.

V plovoucím okně je přítomno také tlačítko Options…, s jehož pomocí a co také vřele doporučuji, můžete znáhodnit pořadí měřených vzorků a pořadí operátorů. Takto se snadno vyhneme tendenčnosti měření a získáme zcela nezaujatý výsledek.

V případě, že máme velikost a pravidla studie nastaveny, klikneme na tlačítko OK a necháme vygenerovat měřicí worksheet. Popisy jednotlivých sloupců jsou uvedeny v obrázku níže. Jeden sloupec je prázdný, v našem případě je to sloupec Response, u některých verzí se název sloupce nemusí vygenerovat automaticky a proto je třeba jej dopsat manuálně. Do tohoto sloupce následně zaznamenáme naměřené hodnoty a to základě předdefinovaného pořadí operátorů či produktů.

Gage R&R studie
Pracovní list pro Gage R&R studii

Provedení studie Gage R&R

A jde se na samotné měření, předpokládejme, že všechny produkty / díly jsou k dispozici a připraveny, totéž se týká operátorů….

Výsledky jsou zaznamenány do sloupce Response.

Pro vyhodnocení studie použijeme následují cestu vedoucí k hodnotícímu nástroji celé studie. Abychom si zobrazili průběh celého testu, nabízí se nám Gage Run Chart.. Cestu k němu v programu Minitab nalezneme níže.

 

Cesta v Minitabu pro spuštění studie gage R&R

Po kliknutí na příslušné pole se objeví nasledující plovoucí okno, kde do prvního pole označeného Part numbers, dvojklikem přiřadíme sloupec označený jako Parts. To samé uděláme pro operátory. V následujícím poli označeném jako Measurement data vložíme dvojklikem naše naměřené hodnoty, tedy Response.

Gage R&R
Správná příprava a nastavení studie.

Následně se nám zobrazí diagram, ve kterém můžeme pozorovat průběh celé studie v závislosti na vzorcích, operátorech a opakování měření. Lze z něho vydedukovat první hypotézy viz. níže.

Gage R&R vyhodnocení
První hypotézy. Rozdíly mezi operátory.

Pro další studii měřicího systému, zvolíme dle následující cesty Gage R&R Study..

Nelze si nevšimnout, že jsou pod sebou na výběr celkem tři druhy studií. Každá se využívá pro jiný účel či jiné podmínky měření.

  • Crossed – používá se v případě, že každý operátor měřil každý kus během studie
  • Nested – používá se v případě více 
  • Expandedvíce 

Pro náš případ je tedy nejvhodnější studie Crossed.

Výběr správného typu studie.

Obdobně jako v předchozím plovoucím okně navolím dvojklikem sloupce s příslušnými atributy do příslušných políček a kliknu na tlačítko OK.

Výběr správných parametrů v plovoucím okně studie Gage R&R.

Dostaví se výsledky jednak v textovém okně programu Minitab s výsledky, které procentně zobrazují jaká složka studie vnáší do měřicího procesu jakou variabilitu.

více

Následuje i grafické vyhodnocení studie, které má následující podobu a poskytuje celkem slušné množství údajů k vyvození závěru o měřicím systému. V tomto případě je stávající situace nepoužitelná, jelikož je vnášena obrovská míra variability operátorem číslo 3. Na vině může být i metoda měření, kterou bude také třeba ověřit.

Jak správně číst grafické vyjádření výsledků Gage R&R.