Analytická fáze má za svůj cíl zjistit podstatu řešeného problému. Podstata nebo lépe kořenová příčina problému je odhalena na základě analýzy dat a procesu. Příčina je pak následně vhodným způsobem ověřena. Dále pak se stanoví závislost výstupních a vstupních veličin  Y = f(X1, X2….Xn).

Samozřejmě k přesnému odhalení kořenové příčiny v závislosti na její podstatě jsou třeba určité zkušenosti a znalosti řešitelského týmu, bez kterých nemusí být datová analýza dostatečná a nemusí dojít k přesnému rozkrytí problému více

DMAIC kroky fáze Použité nástroje
A – fáze Analyze: Analyzovat a určit kořenové příčiny problémů.
  •          Identifikovat procesy, které mají nebo                   nemají přidanou hodnotu
  •          Identifikovat zdroj variability
  •          Určit kořenové příčiny
  •          Určit “životně důležité” x pro vztah Y=f(x)
Analyze Tollgate Review