5S je metoda pěti základních principů pro dosažení trvale udržitelného, organizovaného, čistého a přehledného pracoviště. Účelem 5S je dodržování pracovních standardů a jejich zlepšování. Jedná se o soubor pěti japonských slov Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Metoda 5S také bývá výstupem pro implementaci metod Kaizen více

Seiri – Sort – Vytřídit

Prvním krokem je jednoznačně odlišit to, co na pracovišti potřebuji od toho co nikoliv. Následně to nepotřebné odstranit z pracoviště. U tohoto kroku je doporučován razantní a důsledný přístup. Výsledkem není pouze jen více místa na pracovišti, ale hlavně přehledný systém.

Doporučená metoda klasifikace věcí na pracovišti:

Všechny  věci na pracovišti klasifikovat následujícím způsobem:

  • věci nutné pro každodenní práci (nechat na pracovišti, aby byly dostupné)
  • věci používané občas (nechat na pracovišti, ale na pozici, aby nepřekážely předmětům užívaných denně)
  • věci nepotřebné a možné hned odstranit (odstranit z pracoviště čí vyhodit)

Seiton – Set in order – Uspořádat

Když jsou věci na pracovišti vytříděné, tak je třeba pro ně nalézt vhodné místo, z hlediska frekvence užívání a dostupnosti, tak aby cesta k nim zabrala co nejméně času a úsilí. Každá věc má na pracoviště své přesné místo.

Seiso – Shine – Udržet pořádek

více

Seiketsu – Standardize – Standardizovat (zdokumentování)

více

Shitsuke – Sustain – Udržet a zlepšovat

Základním kamenem udržení 5S kultury je pravidelná kontrola či audity pracoviště, aby si pracovníci návyky osvojili, byli v této oblasti disciplinovaní a cítili odpovědnost za pracoviště. Tyto aktivity jim následní pomohou k systematičnosti na pracovišti a zlepšování.

více