Statistika je nezbytnou součástí každého správného řízení ať procesů, rizik či byznysu apod. Pro správnou interpretaci a správné použití jednotlivých statistických nástrojů je více než žádoucí mít alespoň elementární přehled o statistice. Proto zde nacházíte tuto sekci, kde si jednotlivé nástroje popíšeme, vysvětlíme a ukážeme jejich použití.