• Organizační Transformace

  V dnešním stále se měnícím a rychlejším světě jsou organizace často nuceny se měnit a přizpůsobovat své obchodní strategie, přepracovávat své vnitřní procesy a zároveň si vybudovat nové funkce a schopnosti či dokonce celé operační a obchodní modely. Není pochyb o tom, že se jedná o velice náročné úsilí, ve kterém mnoho podniků ne vždy uspěje a dotáhne požadovanou změnu zdárně […]

 • Lean Six Sigma | Coaching & Training

  Nabízíme školení Vašich zaměstnanců přímo u Vás firmě. V našem certifikovaném i necertifikovaném školícím programu představíme účastníkům celou metodiku včetně praktických příkladů. Školení metodiky je možné vést přímo na příkladu problému či požadavku optimalizace Vaší společnosti. Společně si představíme celý strukturovaný postup metodiky DMAIC a klíčové nástroje jednotlivých fází projektu. Klíčové nástroje jsou pak procvičeny na případové studii nebo na […]

 • Optimalizace schvalovacích procesů

  Trvají schvalovací procesy ve Vaší společnosti věčnost či poskytuje Vaše společnost peněžní služby a rychlost schválení je pro klienty rozhodující? Nabízíme Vám detailní analýzu Vašich schvalovacích procesů! Co obdržíte? Procesní mapu Vašeho procesu Datovou analýzu procesu Identifikovaná slabá místa a úzká hrdla procesu Návrh optimalizace a change managementu Každý schvalovací proces má svá pravidla a odpovědnosti. Ne vždy jsou však […]

 • Analýza RPA | Je Vaše společnost připravena na robotizaci?

  Společnost Lean Six Sigma je lídrem v oblasti digitální transformace a automatizace procesů. Nabízíme špičkovou službu analýzy na Robotic Process Automation (RPA), která pomáhá firmám zhodnotit, zda jsou připraveny na úspěšnou implementaci RPA do svých procesů. Náš zkušený tým odborníků provede důkladné zhodnocení vašich stávajících procesů, systémů a infrastruktury. Cílem této analýzy je odhalit oblasti, které mohou být optimalizovány pomocí […]

 • Procesní modely pro Vaší organizaci | BMP

  Mít přehled o procesech organizace, umět je modelovat a zlepšovat, patří dnes k nezbytné nutnosti a skoro samozřejmosti každé organizace. Jen tak je zachováno know-how, jsou jasně definovány role a zodpovědnosti, organizace může snadno reagovat na dynamické změny průmyslu či trhu. V neposlední řadě pak získá na transparentnosti. Avšak ne vždy je postupováno správně, nezřídka procesní přístup chybí úplně a […]