• Organizační Transformace

  V dnešním stále se měnícím a rychlejším světě jsou organizace často nuceny se měnit a přizpůsobovat své obchodní strategie, přepracovávat své vnitřní procesy a zároveň si vybudovat nové funkce a schopnosti či dokonce celé operační a obchodní modely. Není pochyb o tom, že se jedná o velice náročné úsilí, ve kterém mnoho podniků ne vždy uspěje a dotáhne požadovanou změnu zdárně […]

 • Lean Six Sigma | Coaching & Training

  Nabízíme školení Vašich zaměstnanců přímo u Vás firmě. V našem certifikovaném i necertifikovaném školícím programu představíme účastníkům celou metodiku včetně praktických příkladů. Školení metodiky je možné vést přímo na příkladu problému či požadavku optimalizace Vaší společnosti. Společně si představíme celý strukturovaný postup metodiky DMAIC a klíčové nástroje jednotlivých fází projektu. Klíčové nástroje jsou pak procvičeny na případové studii nebo na […]

 • Efektivní vedení Workshopu? | Inovace | Lean Metody | Řešení problému

  Hledáte řešení problému, nový nápad či chcete organizovat postupy ve firmě jinak a nevíte jak správně a efektivně k tíženému řešení s Vašimi zaměstnanci dojít? Chcete se naučit workshopy organizovat a vést? Neváhejte využít našich služeb! Co Vás naučíme: Jak vést a řídit Workshop Jak správně vybírat účastníky workshopu Jak pracovat z výstupem z workshopu Co dělat po skončení workshopu […]

 • Optimalizace schvalovacích procesů

  Trvají schvalovací procesy ve Vaší společnosti věčnost či poskytuje Vaše společnost peněžní služby a rychlost schválení je pro klienty rozhodující? Nabízíme Vám detailní analýzu Vašich schvalovacích procesů! Co obdržíte? Procesní mapu Vašeho procesu Datovou analýzu procesu Identifikovaná slabá místa a úzká hrdla procesu Návrh optimalizace a change managementu Každý schvalovací proces má svá pravidla a odpovědnosti. Ne vždy jsou však […]

 • Analýza RPA | Je Vaše společnost připravena na robotizaci?

  Stále více společností si uvědomuje výhody RPA – Robotic Process Automation a rozhoduje se pro jeho implementaci. Avšak před tím než se pro takovýto krok s velkými počátečními náklady rozhodne, tak je třeba vyhodnotit stav procesů a hlavně možnosti a vhodnost jejich automatizace. Jaké procesy či procesní oblasti vhodné jsou? Především ty spojené s objednávkami, platbami a fakturací, dále pak […]

 • Procesní modely pro Vaší organizaci | BMP

  Mít přehled o procesech organizace, umět je modelovat a zlepšovat, patří dnes k nezbytné nutnosti a skoro samozřejmosti každé organizace. Jen tak je zachováno know-how, jsou jasně definovány role a zodpovědnosti, organizace může snadno reagovat na dynamické změny průmyslu či trhu. V neposlední řadě pak získá na transparentnosti. Avšak ne vždy je postupováno správně, nezřídka procesní přístup chybí úplně a […]