V dnešním stále se měnícím a rychlejším světě jsou organizace často nuceny se měnit a přizpůsobovat své obchodní strategie, přepracovávat své vnitřní procesy a zároveň si vybudovat nové funkce a schopnosti či dokonce celé operační a obchodní modely. Není pochyb o tom, že se jedná o velice náročné úsilí, ve kterém mnoho podniků ne vždy uspěje a dotáhne požadovanou změnu zdárně do konce.

Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti podnikové transformace na lokální, regionální a globální úrovni, které neustále formují náš přístup k jednotlivým řešením a potřebám podniků či společností.

1. Důkladné porozumění hodnot a potřeb společnosti. Porozumění subjektivním pohledům top managementu a projektových stakeholderů. Jasná definice vize, strategie, strategických cílů a kompetence pro nastavení správných transformačních podmínek.

2. Analýza AS-IS. Důkladná datová, procesní, organizační (R&R) analýza jsou základem pro další krok, což bývá GAP analýza. Porovnání AS-IS vs TO-BE pro definici rozdílů a identifikaci nezbytných akcí k potlačení rozdílu. Ohodnocení přidané hodnoty dané akce.

3. Přesné a správné řízení změn a dopadů. To je pro úspěšné dokončení transformace naprosto nezbytné.

Nabízíme své služby v oblasti podnikové transformace, kde se zaměřujeme především na:

  • Organizační Design

Správné nastavení organizace by mělo odpovídat i obchodní strategii a potřebám společnosti. Naším úkolem pak je tyto potřeby transformovat do optimální organizační struktury s přesně definovaným rolemi a odpovědnostmi. Úspěch a následnou výkonnost takovéto transformace je třeba měřit, proto vám pomůžeme definovat a nastavit vhodné KPI ukazatele.

  • Změnové řízení a komunikace

Každá změna v organizaci prochází určitým cyklem a má určitý dopad, který je si třeba uvědomit, a proto také každou změnou odpovídajícím způsobem komunikovat. I to sebelepší řešení může snadno ztroskotat na špatné komunikaci.

  • Plná implementační podpora

Mnoho konzultačních společností před tímto bodem končí svou činnosti a nechá klienta ať si s draze navrženou změnou a strategií poradí sám. Nezřídka se pak stává, že ke změně dochází velice komplikovaně či k ní nakonec vůbec nedojde a to z důvodu nevybudování dostatečné kapability na straně klienta. Toho jsme si vědomi a proto nabízíme plnou implementační podporu.

 

Pro získání bližších informací nás neváhejte kontaktovat!