Poka-yoke

Poka-yoke je japonský termín a ve volném překladu znamená “chybě-vzdorný”. Jedná se především o mechanismy ve výrobním prostředí, kterými se snažíme zabránit lidským chybám. Účelem těchto mechanismů je tedy prevence chyb způsobených lidským faktorem. Celý koncept byl formalizován a přijat jako součást Toyota Production Systému. Původně se celá koncepce nazývala trochu jinak a to baka-yoke, což se dá volně přeložit jako “idiotu-vzdordný”. Výraz byl po sléze zjemněn více 

Mechanismy jsou vždy nastaveny, tak že proces lze vykonat jen jedním možným způsobem a výroba je tak preventivně chráněna před možnou zmetkovitostí. Pracovník nemusí myslet nebo dávat pozor na situaci, kde by mohl chybu způsobit.

Poka-Yoke, vizualizace.....
Příklad Poka Yoke. Pracovník může zastrčit jeden kus do druhého pouze jedním způsobem.

Možné druhy lidských chyb:

 • Zapomnětlivost
 • Špatní pochopení postupu
 • Neznalost
 • Nezkušenost
 • Vědomá
 • Neúmyslná
 • Zdlouhavost procesu
 • Chybějící předpisy
 • Chyba z momentu překvapení

Vizualizace

Vizualize podobně jako Poka-Yoke má preventivní charakter a snaží se pracovníka informovat o tom, jak správně postupovat, kam daný předmět umístit či kudy postupovat dále. Pro se používají nejrůznější informační značky, výrazné nápisy, barevné čáry, barevné odlišovaní, grafy pro motivaci.

Proč je vhodné vizualizaci využívat:

 • Šetří čas – (např. hledání cesty či postupu; předcházení otázkám)
 • Zlepšuje bezpečnost
 • Snižuje chybovost (obrázky s postupem či barevné odlišení)
 • více