Pro správnou analýzu příčin je nezbytné si předpokládané příčiny či náměty vhodným způsobem zorganizovat a také je prioritizovat. Jedině, tak si budeme moc uvědomit základní kauzální vztah mezi příčinou problému a jejím následkem.

Samotný problém (Y) ve většině případů nemá pouze jednu příčinu (X), ale hned několik, proto se často uvádí již zmiňovaný vztah Y = f(X1, X2….Xn). Je třeba odstraňovat či eliminovat skutečné příčiny našeho problému. Pro správnou prioritizaci existuje celá řada metod, které si zde představíme. Od klasického brainstormingu až po diagramy příčin a následků více 

Brainstorming

Brainstorming asi není třeba nijak sáhodlouze představovat. Je to skupinová technika generování nápadů na dané téma. Vždy by měla být řízena moderátorem. Cílem je vygenerovat co nejvíce nápadů, kde platí pravidlo, že žádný nápad není špatný, žádný nápad se nesmí kritizovat a všechny se poctivě zapíší. Pro samotné hodnocení nápadů je vhodné si nechat nějaký časový odstup. Nechat je jak se říká uležet. Případnou alternativou je metoda tzv. Brainwriting, kde jak už název napovídá se jedná o psací metodu, kdy pro zachování anonymity a odstranění studu některých účastníků si každý účastník píše své nápady na lístečky, které poté odevzdá. Opět po nějakém čase jsou všechny zapsané nápady vyhodnoceny.

Ishikawa diagram

Pojmenovaný po své tvůrci, japonském profesoru Ishikawovi. Někdy také pro svůj tvar a strukturu nazývaný digram rybí kosti (ang. Fishbone diagram). Jedná o grafický nástroj analýzy a jeho největší výhodou je skutečnost, že velmi ilustrativně pomáhá k lepšímu porozumění daného problému a také k porozumění vztahu mezi příčinami a následky.

Tvorba diagramu je týmová práce, je více než vhodné do svého týmu zahrnout pracovníky z celého spektra oddělení, procesů, kterých se sledovaný problém týká. Samotná tvorba probíhá tak, že do “hlavy” diagramu se umístí problém, který nás sužuje. Poté jsou stanoveny hlavní kosti, které mohou problém způsobovat. Pro volbu hlavních kostí se většinou využívá metodiky 5M, podle níž se jednotlivé kosti pojmenují. Tedy:

Measure (měření) – měříme správně?

Machine (stroj) – je stroj v pořádku? více 

Men (lidé) – způsobuje chybu člověk? více

Material – jedná o správný materiál? je materiál více

Mother of nature (prostředí) – může mít prostředí vliv na náš problém?

Následuje brainstorming a ke každé hlavní větvi se hledají možné příčiny, u vybraných příčin je možné udělat ještě další úroveň kosti a rozvětvit je do větších detailů.

Analýza příčin
Příklad diagramu rybí kosti.

Dalšími nástroji jsou:

Více