Transformace

 
  • GAP Analýza

    GAP Analýza neboli Analýza mezer je poměrně jednoduchým, ale velice účinným nástrojem srovnávací analýzy. Princip spočívá v porovnání současného stavu (AS-IS) (produktu, organizace, procesu..) se stavem žádoucím, cíleným či konkurenčním (TO-BE). Rozdíl je pak vyjádřen jako GAP (mezera). Dobrou praxí je si potenciální škálu rozdílů předem připravit, aby úroveň mezery mohla být vyhodnocena. Dalším nezbytným krokem je pak definování akce […]

     
  •