Lean Six Sigma přináší příběh jedné transformace v sérii praktických příkladů aplikace metod zlepšování procesů. Projdeme si celým postupně celým DMAIC cyklem a vybranými metodami v prozaickém Lego světě a fiktivní firmě Brick Bottle Company.

Chyby není vždy snadné vidět, natož si je uvědomit a vyřešit. Obzvláště v prostředí, ve kterém trávíme delší dobu a vše známe velice dobře. Člověk snadno podlehne přesvědčení, že věci nemohou fungovat lépe než fungovaly doposud nebo když už si chyby uvědomuje, tak nemá jednoduše kapacitu na její vyřešení. V naší sérii případových studií bychom vám rádi poodhalili, jaké jsou časté chyby, kterých se firmy dopouštějí, a jaké jsou příležitostí pro jejich řešení.

Ideální fungování a nastavení procesů společnosti se vždy nějakou dobu hledá a piluje. Jinak tomu není ani u firmy Brick Bottle Company (BBC, neplést s televizní stanicí), jenž se zabývá výrobou ovocných limonád, pro které má i svou stáčecí linku, logistiku, sklad a vývoj. Nastavení procesů, procesních výstupních časů, zásobování, ergonomie a operačního modelu bylo něco, čemu firma nikdy nevěnovala moc pozornosti.

Společnost začala před pěti lety jako malá ovocnářská rodinná firma, kde se hledělo především na bio kvalitu ovoce. Měla jen několik zaměstnanců zastávajících hned několik pozic najednou a je asi nutno podotknout, že přežívala jen díky jejich nadšení pro danou věc. Vše se ale změnilo před třemi lety, kdy se firmě dostalo mediální pozornosti a zakázky na limonádu začaly růst, a to raketově.

Tomu se pomalu přizpůsobila i BBC, a postavila nové centrum s výrobní halou a stáčecí linkou. Postupy firmy pro výrobu a plnění objednávek nebyly nikdy nijak zvlášť organizované a dělalo se zkrátka to, co bylo třeba. Takto bylo věci možné dělat jen do určité doby. Poté s růstem objemu objednávek, pracovních úkolů a počtu nových zaměstnanců začaly i obyčejné provozní věci společnosti přerůstat přes hlavu a bylo jasné, že bude nutné dělat věci zkrátka jinak. Organizovaně, efektivně a dle jasně daných pravidel.

To si uvědomila i Karla, manažerka společnosti. Společnost totiž není schopna v poslední době plnit všechny objednávky včas, objevily se i první problém s kvalitou výrobků, chyby v objednávkách a materiálu a zákazníci začínají být nespokojení. Karla zastavila u výrobní linky a naskytl se jí následující obrázek:

Bylo evidentní, že výrobní proces rozhodně není správně nastaven. Kdyby jen to dodávky materiálu a vytíženost pracovníku také rozhodně potřebuje zlepšit.

Karla pozorovala, co se ve výrobě děje a po chvilce zpozorovala následující nedostatky a plýtvání:

  1. Není přesně dané místo a pořadí pro transport hotových výrobků určených k expedici
  2. Namíchané zelené lahve s šedými – nutná oprava, může skončit reklamací objednávky
  3. Úzké hrdlo procesu – výstup linky pod své možnosti, pracovník nestíhá odebírat, kontrolovat kvalitu a správně zařadit do beden k expedici
  4. Defekt – popadané lahve už nemohou být dodány zákazníkovi
  5. Nekvalita – do lahve se dostalo něco, co nemělo
  6. Nadbytečné zásoby – plné zásobníky a zásobovač přesto zaváží dál materiál
  7. Zásobovač nemá přesně určené místo, kam s materiálem

Zavolala si proto vedoucího provozu Ivana, aby mu oznámila, že je nejvyšší čas zavést změny a situaci zlepšit. Z jeho odpovědi nebyla nadšená, a proto se rozhodla situaci eskalovat vedení na společném meetingu. 

Karla se posléze domluvila s vedením společnosti a kontaktovala Lean Six Sigma tým, aby BBC pomohl najít řešení složité situace a firemní procesy stabilizovat. Lean Six Sigma vyráží do akce….

PokračováníProhlídka end-to-end Procesu