Tato je sekce je věnována řízení rizik a vším s riziky spojeného. Publikované články a návody vycházejí z dlouholetého výzkumu a praxe v oblasti risk managementu. Pro obsahovou a právní správnost bývá z originálních zdrojů citováno. Zdroje jsou pak uvedeny v levém dolním rohu stránky.

Zabýváme se následujícími tématy:

  1. Co je to řízení rizik?