DFSS je zkratkou pro Design For Six Sigma. Na rozdíl od DMAIC metodologie, fáze pro DFSS nebyly univerzálně definovány a uznávány. Většina společností či tréninkových organizací tedy definuje DFSS různě. Častokrát společnosti implementovali DFSS, tak aby vyhovoval jejich obchodu, průmyslu či kultuře. Proto také bývá DFSS označován spíše  jako přístup než metodologie.

více

DFSS se používá zejména pro návrh či re-design produktu nebo služby. Očekávaný procesní Sigma level DFSS produktu či služby je při nejmenším 4,5 (tedy ne více než cca 1 defekt na tisíc příležitostí), ale může být samozřejmě vyšší, závisí na produktu či službě). Produkce takto nízké úrovně defektů na produktu či službě znamená, že musí být plně porozuměno zákaznickým očekáváním a potřebám (CTQ).

Jedna z populárních metodologií DFSS je metodologie DMADV. DMADV sestává se shodného počtu písmen a tedy fází, jako metodologie DMAIC. Pět fází je definováno takto:

  • Define – zde se definují projektové cíle a zákaznické požadavky (interní a externí)
  • Measure – zde se měří a určují zákaznické potřeby a specifikace
  • Analyze – v této fázi probíhá zpracování procesních možností, aby bylo dosaženo zákaznických potřeb
  • Design – detailní návrh procesu
  • Verify – ověření výkonu návrhu a jeho schopnosti splnit zákaznické požadavky
Design for Six Sigma - metodika DMADV
Cyklus DMADV u DFSS.

Design for Six Sigma je převážně designová činnost, která využívá tyto nástroje:

Tyto nástroje bývají občas používány i v klasickém DMAICu a Six Sigma procesech, avšak použití v DFSS je unikátní a to především k analýze nových a bezprecedentních produktů a procesů. Využívá se také k souběžné analýze optimalizace výrobního designu.

více