Výběr projektu je prvním důležitým krokem, který je třeba v celém DMAICu učinit. Ne všechny problémy či optimalizace je vždy vhodné řešit metodikou Lean Six Sigma. Jako první selekční analýzu pro správný výběr projektu doporučuji analytickou techniku SMART více 

SMART je analytická technika pro výběr či návrh cílů. SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cíle:

S – Specific – specifický, konkrétní cíl

M – Measurable – měřitelný cíl, tedy musí obsahovat nějaký atribut, který můžu kvantifikovat

A – Achievable – cíl musí být dosažitelný

R – Realistic – realistický cíl vzhledem ke zdrojům a potenciálu produktu, procesu, společnosti atd.

T – Time-bound/Trackable – časově specifický a sledovatelný cíl

Další techniky pro výběr můžou být například diagram přínosů a úsilí

Co je problém?

Pro definovaní projektu a jeho cílů se používá tzv. Project Charter. Výběr projektu musí probíhat vždy v interakci s klíčovými zainteresovanými partnery.

  • Kde se vyskytuje?
  • Kdy se vyskytuje?
  • Jak se projevuje?
  • Kvantifikace problému?
  • Čeho chceme při řešení dosáhnout?
  • Způsob měření?
  • Máme všechny dostupné informace?
Výběr projektu
Příklad Project Charteru.
Více