Process Mining

V současnosti ještě firmy nerozpoznaly jeho obrovský potenciál a nemnoho z nich tento mocný nástroj zařadilo mezi své prostředky pro neustálé zlepšování procesů.  Bývá zatím hojně využíván v univerzitním prostředí, avšak jeho nástup jakožto firemního standardu se dá vzhledem současným snahám většiny podniků zavádět štíhlé procesy očekávat. Firmy tráví mnoho času modelováním procesů, aniž by byly zcela schopny získat veškeré informace o tom jaký je a jak performuje. Process mining využívá datových logů ze systémů (můžou to být jak transakční systémy, tak třeba i výrobní linky) a pomocí algoritmů a behaviorálních trendů dokáže zcela přesně zreprodukovat proces ve stavu AS-IS. Nejenom, že ušetří čas strávený modelováním procesů, ale poskytuje i přesné informace o procesním toku, úzkých hrdlech a dalších omezeních v procesu. Takto připravený procesní model může být následně snadno optimalizován či automatizován. Process miningový software většinou nabízí i balíček analytických nástrojů pro snadnou identifikaci nejvýznamnější zdrojů procesní variability.

Důležitým předpokladem pro správné využití process miningových datových logů. Ty vždy musí obsahovat tři základní identifikátory, a to ID case, název procesu a časový údaj. Další data pak slouží jako doplňková a využívají se u určovaní zdrojů procesní variability. Na trh zatím proniklo několik vývojových společností, které se touto problematikou zabývají. Asi nejvíce dostupný, je zatím produkt finské firmy QPR ProcessAnalyzer již za několik set EUR měsíčně. Další produkty např. společností LANA či ARIS jsou uživatelsky příjemnější, ale také výrazně nákladnější.

Flowchart z datového logu v programu QPR ProcessAnalyzer