Školení Lean Six Sigma – Green Belt navazuje na školení Yellow nebo může být samostatným modulem a přináší pokročilejší náhled do světa zlepšování procesů. Účastníci získají ucelený přehled o metodice a prakticky si vyzkouší základní a pokročilé nástroje nástroje pro zlepšování procesů a řešení chronických firemních problémů.

Co se účastníci naučí a prakticky vyzkouší?

 • Jak definovat problém a procesy
 • Vést správně projekt a projektový tým
 • Řídit změny
 • Jak měřit a mapovat procesy 
 • Pokročilé nástroje analýzy procesu
 • Datovou a grafickou analýzu procesu
 • Inovační metody
 • Jak nalézt to správné řešení
 • Jak vést workshop
 • Jak správně nastavit KPI
 • Jak proces monitorovat a standardizovat

Příklady nástrojů analýzy procesu a hledání řešení, které se na školení naučíte a prakticky vyzkoušíte:

 • Project Charter
 • Stakeholder Analysis
 • Ishikawova rybí kost
 • Procesní mapa – swim lane
 • SIPOC
 • Lean proces
 • Value Stream Mapping
 • Základní statistické nástroje
 • Histogram, Pareto, BoxPlot
 • Regulační diagramy
 • Testování hypotéz
 • FMEA
 • ……

! Školení není omezeno počtem Vašich zaměstnanců a přizpůsobíme ho přesně potřebám Vašeho podniku !

Po školení následuje certifikační test dle mezinárodních standardů. Následná certifikace po implementaci projektu v předepsaném rozsahu. Každý účastník během školicích bloků průběžně řeší zlepšovací projekt Vaší společnosti. Tedy zaručená návratnost investice do Vašich zaměstnanců a Vašich procesů!

Cena: dle aktuálního ceníku

 

Odeslat poptávku!