V poslední době roboti čím dál tím více vstupují na naše pracoviště, a jejich využití se tak s tlakem na digitální transformaci pomalu stává každodenním standardem. Roboti nebo jak se často říká boti pracují skrz uživatelské rozhraní, užívají naše programy, systémy, manipulují s daty stejně jako by s nimi pracoval člověk. Avšak je zde trochu víc a ne všichni roboti jsou vytvořeni stejně a pro ten samý typ práce. V tomto článku si odhalíme dva nejvíce rozšířené typy robotů, jmenovitě attended a unattended.

Tento typ robotů pracuje ve spolupráci s lidským týmem, kdy automatizuje především části vybraných a komplexních procesů. Jak už název napovídá, tak Jsou spouštěny manuálně lidských zásahem, a to v okamžik, kdy je jejich provedení třeba. Působí v rolích jakýchsi mini osobních asistentů, jejich využití bývá ve větší míře záležitostí pracovníků front officu. Příkladem může být pracovník, který hovoří se zákazníkem a mezitím spouští asistenčního robota, který mu poskládá kompletní přehled informací o daném zákazníkovi.

  • Spouštěn manuálně lidských zásahem
  • Pracuje lokálně
  • Vhodný pro manuální, repetitivní a na jasných pravidlech založené aktivity, lidská intervence možná
  • Omezená oboustranná komunikace se Serverem

Roboti toho typu zvládají především jednoduché, časté a opakující se procesy. Jsou spouštěni automaticky a to většinou v určený časový okamžik na základě přednastaveného plánu. Robot spustí a vykoná úkon sám bez jakéhokoliv lidského zásahu. Druh procesů pro využití tohoto typu robota má back officový charakter. Příkladem budiž robot, který je spouštěn automaticky v pět hodin ráno, aby připravil a uložil report ohledně otevřených IT ticketů, tak aby byl k dispozici před příchodem zaměstnanců do práci a ti hned mohli začít pracovat.

  • Nevyžaduje lidských zásah pro spuštění
  • Dálkové spouštění i běh
  • Vhodný pro manuální, repetitivní a na jasných pravidlech založené aktivity bez jakékoliv lidské intervence
  • Neomezená oboustranná komunikace se Severem (status robota, plán, start, reset)

Samozřejmě je možné oba zmíněné typy kombinovat.