Robotic Process Automation (RPA)

Tento druh procesní automatizace se zcela jistě dostává do popředí zájmu mnoha velkých společností. Jedná se o automatizaci procesů, které jsou řízeny přesnými pravidly či vzorci, které nepotřebují žádnou lidskou intervenci. Mechanické a monotónní procesy, které berou pracovní kapacitu pracovníkům, kterou by ji mohli naopak využít na procesy, které lidskou intervenci vyžadují, jsou přesně předmětem tohoto druhu automatizace.

Jak to funguje?

V procesním toku jsou vybrané (nebo i všechny) úkoly zautomatizované pomocí botů (softwarový robot), které replikují lidské činnosti na pozadí jejich počítače a dosahují stejné či lepší produktivity. Samozřejmě mohou dosahovat produktivity i nižší, to pak záleží na cenovém poměru pracovník/robot. Takto zautomatizované procesy nejen, že jsou bezchybné (když samozřejmě není chyba ve vzorci), ale poskytují pracovníkům více času na aktivity přidávající větší hodnotu nebo které jsou důležitější.

Je nutno podotknout, že robot neobsahuje zatím žádnou AI (umělou inteligenci) a proto co ho nenaučíme, to jistě dělat sám nebude. Proto určitě nečekejte, že by robot komunikoval např. se zákazníkem na základě náhodných dotazů. Co je ještě třeba před aplikací robotů zvážit a hlavně dobře změřit, je možná úspora. Není tedy úplně vhodné používat robota, který je poměrně nákladný na procesy či činnosti, které jsou sice dobře automatizovatelné, ale jejich počet či frekvence jsou nízké.

Jak a kde robota používat?

Typickým příkladem použití robota RPA jsou například korporátní back-officové procesy, například když robot na základě žádostí upravuje systémová data, či když kopíruje data z jedné databáze do druhé a následně generuje report. Samotnému použití robota předchází důkladná analýza, kdy se detailně celý proces snímkuje a měří. Následně je robot vyvinut a otestován v pilotním provozu. Až poté bývá spuštěn v ostrém provozu.Mezi nejčastěji používané nástroje pro RPA (Robotic Process Automation) patří tyto nástroje:

  • Blue Prism
  • UI Path
  • Nice
  • Open Span
  • Jacada